Ważne

Składki członkowskie

Składka członkowska UKS Junior Zacisze wynosi 150 PLN/m-c. Składka jest pobierana z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca. Opłaty należy dokonywać przelewem na konto bankowe Klubu.

Dane do przelewu:

UKS Junior Zacisze

Samarytanka 7, 03-592 Warszawa

76 1940 1076 3157 7605 0000 0000

W tytule przelewu należy wpisać:  „Składka członkowska za: Imię i Nazwisko, rocznik, miesiąc (za który dokonywana jest opłata), składka członkowska-cele statutowe”

Rodzice nowych zawodników opłacają wpisowe w wysokości 50 zł na to samo konto.
W tytule :imię nazwisko, rok urodzenia, wpisowe, składka członkowska – cele statutowe

Ubezpieczenie

Zawodnicy UKS Junior Zacisze są zobowiązani do wykupienia rocznego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące udział zawodnika w zajęciach sportowych (ok.40zł/os.). Ubezpieczenie należy wykupić za pośrednictwem UKS Junior Zacisze.

Badania Lekarskie

Zgodnie z regulaminem UKS Junior Zacisze, każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach ligowych ma obowiązek wykonywać raz na 6 miesięcy badania lekarskie i uzyskać zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej.  Konsultacje z lekarzem medycyny sportowej organizowane są za pośrednictwem UKS Junior Zacisze. Umówiony termin konsultacji będzie z wyprzedzeniem podany do informacji poprzez stronę internetową oraz na pocztę elektroniczną rodziców. Koszt badania lekarskiego i uzyskania zaświadczenia wynosi ok 30zł/os. Jeżeli zawodnik wyraża chęć uzyskania zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej we własny zakresie, należy powiadomić o tym wcześniej trenera i dostarczyć zaświadczenie we wskazanym terminie.

Sprzęt sportowy

Strój sportowy, w którym trenujemy to profesjonalny personalizowany stój piłkarski  z herbem Klubu oraz numerem i nazwiskiem zawodnika na koszulce. Podstawowy komplet piłkarski obejmuje personalizowaną koszulkę piłkarską, spodenki i getry. Strój zawodnika jest wizytówką Klubu, dlatego personalizowany komplet piłkarski UKS Junior jest obowiązkowym elementem członkostwa.

Od niedawna Klub nawiązał współpracę z firmą Sport-active, która zapewni naszym zawodnikom komfortowe zamawianie sprzętu treningowego.

Zapraszamy do sklepu stacjonarnego: ul. Rembielińska 10, 03-343 Warszawa

Wkrótce na naszej stronie dostępny będzie katalog sprzętu sportowego dla naszych zawodników.