O Klubie

Z miłości do futbolu…


Klub UKS Junior Zacisze powstał w 2014 roku z inicjatywy Łukasza Wysockiego- wielkiego pasjonata piłki nożnej, byłego piłkarza i doświadczonego w szkoleniu młodzieży trenera. Chęć zaszczepienia wśród młodzieży swojej pasji i miłości do futbolu, a także poczucie potrzeby zorganizowania pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży interesujących się piłką nożną i zintegrowania ich wokół tego sportu stały się motorem do stworzenia UKS Junior Zacisze.
To co kochamy w futbolu to jego nieprzewidywalność, równość, dawanie szans na zwycięstwo nawet tym z pozoru słabszym, dlatego w UKS Junior Zacisze może trenować każdy, bez względu na poziom sprawności fizycznej. Pamiętamy, że piłka nożna ma być dla młodych ludzi zabawą, w czasie której uczą się elementów technicznych i taktycznych z zakresu piłki nożnej.
Wykorzystując lata własnych doświadczeń piłkarskich dbamy o rozwój psychofizyczny, doskonalenie uzdolnień sportowych a także wychowanie i kształtowanie pozytywnych cech charakteru. UKS Junior Zacisze dąży do przekazania swoim zawodnikom wartości takich jak wzajemny szacunek będący kluczową zasadą piłki nożnej, a także szacunek do gry, przepisów, przeciwników czy kibiców. Wspólne cele do których dążymy budują wspólnotę dzieci i rodziców UKS Junior Zacisze.