Rocznik 2008/09 czerwona

Trener Rocznika 2008/09 grupa czerwona: Łukasz Wysocki

Skład drużyny: Aniszewski-Banaś Krzysztof, Grams Maksymiian, Hardejewicz Patryk, Jamiołkowski Jan, Kaczmarek Tymek, Kucharek Leon, Marciniak Patryk, Nalewajek Krzysztof, Oszczepalski Julian, Prokopowicz Antoni, Rzeczkowski Jakub, Sobociński Mikołaj, Sokół Krzysztof, Wiliński Szymon

 

Treningi sezon letni 2018: Wtorki godz. 18:30-19:45, Czwartki godz. 18:30-19:45

Boisko SP nr 52, ul. Samarytanka 11a